Milí učitelia, vychovávatelia, dospeláci!

Hra Garbage Gobblers a tieto stránky vznikli v snahe pomôcť deťom a aj Vám, ich dospelákom, zorientovať sa v ekologických témach týkajúcich sa odpadu a znečistenia planéty formou, ktorá je príťažlivá, zrozumiteľná a motivujúca hlavne pre deti. A tiež s cieľom poskytnúť Vám nielen informácie, ale aj praktické návody na vzdelávanie a aktivity pre deti na doma aj v škole formou, ktorá deti bude baviť a pomôže Vám posilniť ich vnútornú motiváciu chrániť životné prostredie.

V hre ani na stránkach nenájdete inštrukcie typu “tento odpad vhoďte do kontajnera takejto farby”. Farebné označenie kontajnerov a často aj kombinácia druhov patriacich do kontajnera sa líšia nielen v rôznych krajinách, ale aj v našich krajoch a okresoch. Všetci vieme, že by to tak byť nemalo, ale je to realita. Preto sú hra aj web vytvorené tak, aby deťom pomohli hlavne pochopiť, ako odpady škodia prírode, aké druhy vieme recyklovať a čo vedia robiť ony samy, aby planéte vlastnoručne pomáhali, tak triedením odpadu, ako aj inými aktivitami a hlavne zodpovedným prístupom k veciam, ktoré každodenne používajú. Mali by ich motivovať a dať im pocit, že osud planéty je aj v ich rukách a že na ich snahe záleží.


Podobne sme sa na stránkach vyhýbali aj číselným údajom, štatistikám a technologickým detailom, ktoré sa s vedeckým pokrokom stále menia. Dúfame, že stránky budú deti motivovať k zvedavému prístupu, kladeniu si množstva otázok a vyhľadávaniu ďalších informácii, ktoré im pomôžu nájsť na ne odpovede.

Čo na stránke nájdete:

Praktické informácie o separovaní, druhoch odpadov a procese recyklovania nájdete v sekcii “Aký odpad recyklujeme?”
Môžete s nimi pracovať spoločne, ale viete ich využiť aj na samostatné vyhľadávanie a prácu s informáciami.

Tipy na každodenné maličkosti, pomocou ktorých môžete deťom pripomínať princípy separovania a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu kedykoľvek pri bežnom chode domácnosti.
Sú to často drobnosti, ktoré môžete deťom pripomenúť počas spoločných aktivít, z niektorých môžete urobiť pravidlá, ale môžete deti motivovať aj hrou na eko-bingo, v ktorom vyhrávajú tí, ktorí v priebehu týždňa splnili najviac takýchto drobných krokov.

Praktické rady a spôsoby, ako vytvárať menej odpadov, neplytvať, uvedomelo nakupovať a podobne, nájdete v sekcii “Recyklovať nestačí”, spolu s otázkami na úvahu alebo diskusiu s deťmi.
Otázky môžete využiť pri preberaní tém environmentálnej zodpovednosti, alebo ako inšpiráciu na zadania slohových úvah alebo samostatných projektov.

Tipy, ako využiť hru Garbage Gobblers na vyučovaní a motivovať ňou deti pri školskom separovaní a vytváraní citlivého prístupu k životnému prostrediu, nájdete v sekcii “Hra Garbage Gobblers”. V tej istej sekcii nájdete aj odkaz na stiahnutie hry a vysvetlenie obsahu a fungovanie hry.

Praktické rady a návody na školské projekty spojené s recykláciou, výrobou nových vecí z odpadov a ďalšie skupinové vzdelávacie aktivity nájdete v sekcii “Školské projekty”. Inšpiráciu k samostatným tvorivým projektom na výtvarnú výchovu alebo prvouku, hry a pod. možno nájdete aj v sekcii “Domáce projekty”.

V sekcii “Na stiahnutie” nájdete rôzne materiály, nálepky, plagáty, návody a šablóny k školským aj domácim projektom a ďalšie vo formáte PDF. Môžete si ich vytlačiť na domácej tlačiarni a používať v škole úplne zdarma.

Ak Vám na stránkach niečo chýba, alebo máte projekt alebo nápad, ktorý by ste radi posunuli aj iným učiteľom, alebo sa chcete podeliť o úspechy a aktivity svojej triedy, budeme radi, ak nám napíšete.

Farebné kódovanie:

Stránky sú dizajnované tak, aby dieťa zvládlo orientáciu a ovládanie bez vašej pomoci. Tam, kde je priveľa textu alebo dospelejší jazyk sa pri samostatnej práci bez zadania pravdepodobne zastaví.

Zeleným pásikom sú označené stránky určené najmenším. Informácie v nich sú hlavne v obrázkovej forme doplnenej jednoduchým textom. Bledomodré sú stránky s trochu väčším objemom textu. Šedým pásikom sú označené stránky ako Domáce projekty a Školské projekty. Sú určené Vám aj deťom, ale pri ich čítaní a realizácii projektov môžu deti potrebovať Vašu pomoc alebo dozor.

Ako deti motivovať k environmentálnej zodpovednosti a osobnému aktivizmu?

Deti sú súčasťou životného prostredia.
Naučte deti, že sú súčasťou životného prostredia a že každá ich činnosť má menší alebo väčší dopad na ich okolie a ekosystém. Motivujte ich, aby sa zamýšľali nad súvislosťami, kládli si veľa otázok a snažili sa aj pri každodenných aktivitách a rozhodnutiach konať uvedomelo a zodpovedne. Tipy na úvahy nájdete v sekcii “Recyklovať nestačí”.

Environmentálna výchova a citlivý prístup k životnému prostrediu môže byť súčasťou takmer každého predmetu.
Ochrana životného prostredia nepotrebuje len budúcich ekológov, ktorých zaujíma prírodopis a zemepis. Potrebuje aj matematikov, fyzikov, chemikov, programátorov, meteorológov, dizajnérov a inžinierov, ekonómov, manažérov, učiteľov, výtvarníkov, filmárov, hudobníkov, spisovateľov a niekedy aj archeológov alebo dokonca herných vývojárov. Ukážte deťom, že každý talent sa počíta a že každý školský predmet môže nájsť zmysluplné uplatnenie v oblasti ekológie. Používajte tému životného prostredia a environmentálnej zodpovednosti na všetkých predmetoch. Na fyzike a matematike môžete spolu prepočítať objemy PET fliaš a hmotnosti použitého plastu. Koľko plastu ušetríme, ak si kúpime každý deň v týždni jednu 1,5 litrovú fľašu malinovky namiesto toho istého objemu v malých fľašiach? A ak si nekúpime žiadnu? Na chémii môžete porovnávať vlastnosti rôznych obalových materiálov. Čo to znamená, ak sa ocitnú v prírode? Prečo ich používame a dali by sa nahradiť? Literatúra, sloh a cudzie jazyky môžu byť priestorom na čítanie textov o životnom prostredí a možnosťou naučiť sa písať reportáže a listy o životnom prostredí nezodpovedným dospelákom...

Experimentujte
Robte spolu pokusy a do laboratórnych prác pridávajte bonusy s dôsledkami výsledkov pre životné prostredie. Praktický zážitok, pri ktorom časť informácií odhalili samy a využili ich na riešenie reálnych situácií a problémov, si budú deti pamätať roky. Jeho vplyv na ich vnútorný hodnotový postoj bude oveľa výraznejší než akákoľvek informácia z druhej ruky. Naučíte ich zároveň aktívne skúmať svet okolo seba a hľadať príčiny a riešenia problémov.

Naučte deti riešiť problémy a meniť svoje okolie k lepšiemu
Podporujte deti v snahe riešiť problémy, ktoré ich trápia a využívať pri tom svoje schopnosti a možnosti. V budúcnosti to budú potrebovať. Naučte ich stanovovať si realistické no ambiciózne ciele, hľadať reálne riešenia. Pomôžte im s ich realizáciou a ukážte im, že ich snaha môže mať pozitívny vplyv na prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Podporte ich aj v snívaní o riešení veľkých globálnych problémov, ako je topenie ľadovcov, odstránenie emisií z dopravy, vyčistenie oceánov a podobne. Využite ich na posilnenie vnútornej motivácie k ďalšiemu učeniu a tvorivosti.

Trénujte s deťmi vytrvalosť
Vymyslite si spoločne triedne týždenné výzvy, ktorými pomôžete životnému prostrediu. Môžu byť úplne jednoduché, napríklad, že si celý týždeň do triedy nedonesiete ani jednu plastovú fľašu. Alebo celý týždeň nikto nevyhodí desiatu. Podstatné je, aby ste ich vymysleli spoločne a spoločne ich aj dodržali. A tiež sa dohodli, ako si budete pomáhať, aby sa vám to podarilo. Každú splnenú výzvu zaveste na nástenku a podeľte sa so svojím úspechom aj s ostatnými triedami. Z týždenných výziev môžu byť mesačné alebo dokonca kódex environmentálne zodpovednej triedy.

Naučte deti tvoriť zodpovedne a pre dobrú vec
Výtvarné techniky a zručnosti ako šitie, vyšívanie a štrikovanie spojte s použitím nepotrebných podkladov, lepeniek, použitých papierov, časopisov. Pomaľovaním dajte nový život a osobný výraz starým tričkám, plátenným taškám, vyrobte spolu up-cyklované blahoželania, ušite hračky, uštrikujte šály z vypáraných starých svetrov. Vyskúšajte si, ako funguje proces recyklácie výrobou ručného papiera zo starých novín a zošitov. Maliarske a kresliarske techniky využite na tvorbu plagátov a komiksov o environmentálnych témach a podeľte sa o ne s verejnosťou. Naučte deti, že aj umením môžu pomáhať prírode.

Pred sviatkami vyrobte z nazbieraných prírodných a recyklovaných materiálov ozdoby ako náhradu všadeprítomných plastových. Ak ich vyrobíte viac, môžete ich predať na školských sviatočných trhoch a spoločne sa rozhodnúť, ako použiť zarobené peniaze tak, aby aj tie pomohli životnému prostrediu. Využite to na lekciu z ekonómie aj na diskusiu o zmysluplnom spoločenskom dopade finančných darov.

Uvedomelá skromnosť a sociálne rozdiely
Environmentálnou výchovou si môžete pomôcť aj pri prevencii šikany kvôli značkovému oblečeniu, novým hračkám a drahej elektronike. Preskúmajte s deťmi, ako funguje módny priemysel a ako “rýchla móda” zaťažuje životné prostredie. Vysvetlite im, že uvedomelá skromnosť a umiernenosť sú cnosti, na ktoré majú byť deti hrdé. Používanie zdedených vecí a oblečenia zo second-handu nie je len otázkou šetrenia peňazí, ale aj výrazom zodpovedného životného štýlu.

Usporiadajte školskú burzu
Školská burza hračiek a knižiek je výborným spôsobom, ako deti naučiť, že veci, ktoré nám doslúžili, alebo ich už nechceme, nepatria do smetí, ale majú stále svoju hodnotu. Je to tiež príležitosť na precvičenie finančnej gramotnosti. Na záver burzy môžete s deťmi spočítať, koľko vecí si našlo nových majiteľov a tým aj nové využitie. Preberte spoločne, ako veci, ktoré po burze zostali, darovať niekomu, kto si ich nemôže kúpiť.

Zriaďte si školskú záhradku
Pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia je asi najlepší spôsob, ako deti naučiť vážiť si jedlo a v reálnom čase sledovať prírodné cykly, zložité ekosystémy a vplyvy počasia a prírodných podmienok na život rastlín. Záhradkou zároveň získate živú učebňu botaniky a priestor na pozorovanie hmyzu a drobných zvierat. Ak k nej pridáte kompostér, naučíte ich premieňať odpad na cenné hnojivo. Do záhradky vysaďte rastlinky, ktoré vieme zbierať v jednom školskom roku a môžete ich spoločne pozbierať a vylepšiť si desiatu. Nezabudnite na trvalé drobné ovocie a ovocné stromy, ktoré deti naučia myslieť aj na budúce roky a pozorovať ich premeny v ročných obdobiach. Pestujte bylinky ako mätu, medovku a levanduľu, ktoré využijete na spoločnú prípravu limonád a čajov.

Environmentálne aktivity a zvyky skúste premeniť na hru a príležitosť niečo sa naučiť.

Začnite od seba
Pre deti ste nielen vedomostnou, ale aj morálnou autoritou. Buďte pre ne autoritou aj v zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Ak chcete deti motivovať, aby prestali používať jednorazové PET fľaše, ako prví si začnite nosiť nápoje v odolných fľašiach a termoskách. Alebo poproste deti o radu a nájdite spoločne riešenie. V jeho dodržiavaní buďte konzistentní a deľte sa s deťmi o vzniknuté ťažkosti a ich riešenia. Ukážte im, že sa to dá.

Buďte deťom príkladom!