Milí učitelia, vychovávatelia a dospeláci!

Tu nájdete tipy na skupinové projekty, ktoré vám môžu pomôcť prepojiť environmentálnu výchovu s inými predmetmi. Napríklad s matematikou, fyzikou, biológiou, ale aj so školskými výletmi a voľnočasovými aktivitami. Projekty majú formu tipov a voľných návodov, aby ste si ich ľahko prispôsobili potrebám svojich žiakov a učiva.

Školské EKO projekty