Recyklovať nestačí!

Prečo nie? Predsa tým šetríme životné prostredie, vodu a energiu. To, že niečo recyklujeme, znamená, že pokazenú, použitú alebo zničenú vec nevyhodíme na skládku, ale pokúsime sa z nej vyrobiť niečo nové.

Veľa vecí však nevieme recyklovať vôbec. Končia na smetisku, lebo sú znečistené alebo vyrobené z materiálov, ktoré vieme spracovať len raz. A niektoré už nevieme rozobrať tak, aby sa recyklovať dali.

Väčšina vecí sa však na skládku aj tak dostane úplne, úplne, zbytočne. Tomu vieme zabrániť tak, že odpad z vecí nevyrobíme. Možno to znie zložito, ale pomôcť môžeš aj ty!

Čo môžeš urobiť, aby bolo odpadkov menej?

Odmietať
Obmedzovať/redukovať
Znova používať
Neplytvať
Upcyklovať
Opravovať
Uvedomelo nakupovať
Požičiavať
Daj o tom vedieť aj ostatným!