Milí rodičia, starí rodičia, dospeláci!

Hra Garbage Gobblers a tieto stránky vznikli v snahe pomôcť deťom a aj Vám, ich dospelákom, zorientovať sa v environmentálnych témach týkajúcich sa odpadu a znečistenia planéty formou, ktorá je príťažlivá, zrozumiteľná a motivujúca hlavne pre deti. A tiež s cieľom poskytnúť Vám nielen informácie, ale aj praktické návody na vzdelávanie a aktivity pre deti na doma aj v škole.

V hre ani na stránkach nenájdete inštrukcie typu “tento odpad vhoďte do kontajnera takejto farby”. Farebné označenie kontajnerov a často aj kombinácia druhov patriacich do kontajnera sa líšia nielen v rôznych krajinách, ale aj v našich krajoch a okresoch. Všetci vieme, že by to tak byť nemalo, ale je to realita. Preto sú hra aj web vytvorené tak, aby deťom pomohli hlavne pochopiť, ako odpady škodia prírode, aké vieme recyklovať a čo vedia robiť oni sami, aby planéte vlastnoručne pomáhali, tak triedením odpadu, ako aj inými aktivitami a hlavne zodpovedným prístupom k veciam, ktoré každodenne používajú. Mali by ich motivovať a dať im pocit, že osud planéty je aj v ich rukách a že na ich snahe záleží.


Čo na stránke nájdete:

Praktické informácie o triedení, druhoch odpadov a procese recyklovania nájdete v sekcii “Aký odpad recyklujeme?”.

Tipy na každodenné maličkosti, pomocou ktorých môžete deťom pripomínať princípy separovania a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu kedykoľvek pri bežnom chode domácnosti.

Praktické rady a spôsoby, ako vytvárať menej odpadov, neplytvať, uvedomelo nakupovať a podobne, nájdete v sekcii “Recyklovať nestačí”, spolu s otázkami na úvahu alebo diskusiu s deťmi.

Tipy, ako využiť hru Garbage Gobblers a motivovať ňou deti pri domácom triedení a vytváraní citlivého prístupu k životnému prostrediu, nájdete v sekcii “Hra Garbage Gobblers”.

Praktické rady a návody na domáce projekty spojené s recykláciou, výrobou nových vecí z odpadov, hry a domáce experimenty nájdete v sekcii “Domáce projekty”.

V sekcii “Na stiahnutie” nájdete rôzne materiály, nálepky, plagáty, návody a šablóny k domácim projektom a ďalšie vo formáte PDF. Môžete si ich vytlačiť na domácej tlačiarni a používať úplne zdarma.

Ak Vám na stránkach niečo chýba, alebo máte projekt alebo nápad, ktorý by ste radi posunuli aj iným rodičom, budeme radi, ak nám napíšete.


Farebné kódovanie:

Stránky sú dizajnované tak, aby dieťa zvládlo orientáciu a ovládanie bez Vašej pomoci. Tam, kde je priveľa textu alebo dospelejší jazyk sa pravdepodobne zastaví. Zeleným pásikom sú označené stránky určené najmenším. Informácie v nich sú hlavne v obrázkovej forme. Bledomodré sú stránky s trochu väčším objemom textu. Šedým pásikom sú označené stránky ako Domáce projekty a Školské projekty. Sú určené Vám aj deťom, ale pri ich čítaní a realizácii projektov môžu deti potrebovať Vašu pomoc alebo dozor. Sú zároveň dobrým tipom na aktivity, pri ktorých viete prírode pomáhať spoločne a môžete ísť deťom príkladom a zároveň sa spolu zabaviť na zmysluplnom projekte.

Ideálne je, ak si môžete hlavne s menšími deťmi stránky pozerať a čítať spoločne. Priebežné kladenie otázok a diskusia o obrázkoch a texte deťom pomôže lepšie pochopiť obsah, ale hlavne spájať si súvislosti, príčiny a následky. V nových situáciách si potom ľahšie logicky odvodia a vymyslia riešenie problémov, bez potreby neustáleho overovania s dospelákmi alebo literatúrou. Ak deti občas poprosíte, aby Vám niečo zo stránok zhrnuli alebo vysvetlili, podporíte okrem učenia aj ich sebavedomie a prezentačné zručnosti.

V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko nápadov a tipov, ako deti motivovať k environmentálnej zodpovednosti a osobnému aktivizmu.


Ako deti motivovať?

Pri menších deťoch si pomôžte postavičkami Gobblerov. Použite večne hladného a prieberčivého Komposťáka, Papieráka, Sklára, Plasťáka, Metalistu a Textiláka ako rozprávkovú reprezentáciu kontajnerov na triedený odpad. Nezabúdajte, že to nie sú kontajnery, ale živé obludy!

Zahrajte sa Garbage Gobblers. Pýtajte sa detí:

- Čo sa s planétkou deje, keď na ňu dopadajú odpadky? (Vysychá voda, miznú rastlinky…)

- Prečo sa planétke nedarí, keď na ňu dopadajú odpadky?

- Prečo na planétke rastú nové rastlinky, ak na ňu nepadajú odpadky?

- Ktorému Gobblerovi chutí aký druh odpadu?

- Prečo je Gobblerom zle, ak ich nakŕmime niečím iným?

- Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

- Prečo Gobbleri vypľúvajú nové veci?

- Ako by mohli vyzerať iní Gobbleri? Nakreslite Gobblera, ktorému chutí Tetra Pak, batérie, elektrodpad, pneumatiky a podobne.

Nakreslite a nalepte postavičky z hry Garbage Gobblers na koše a nádoby na triedený odpad, ktoré máte doma. Urobte aj z domáceho triedenia hru na kŕmenie odpadkožrútov. Viac tipov a návodov nájdete v sekcii Ako využiť hru Garbage Gobblers doma tu.

Nehovorte deťom len, čo by mali robiť, ale hľadajte s nimi dôvody. Ak budú vedieť, ako veci vyrábame a čo ich používanie a zahadzovanie stojí životné prostredie, budú sa správať zodpovedne nie preto, že sa to má, ale preto, lebo chcú prírode pomôcť a nie ublížiť.

Zapojte deti do rozhodnutí o nákupoch ako rovnocenných partnerov. Pýtajte sa na ich názor pri výbere z viac a menej ekologických možností. Diskutujte s nimi o dôsledkoch vašej voľby a citlivo ich navádzajte na lepšie rozhodnutia. Vytvoríte u nich návyk zodpovedne nakupovať, ale hlavne pocit, že majú vplyv na stav našej planéty a schopnosť prispieť k pozitívnej zmene.

Zahrajte sa s deťmi na super hrdinov - ochrancov planéty. Vymyslite si svoje hrdinské mená, nakreslite si hrdinské kostýmy a masky. Rozhodnite sa, aké budete mať schopnosti. Vyberte ich tak, aby ich deti vedeli naozaj urobiť. Môžu to byť drobnosti, ako napríklad schopnosť odolať ovocným šťavám v maličkých nápojových obaloch z plastu a hliníka. Zapisujte si svoje hrdinské činy a ako pomohli planéte. Postupne vylepšujte svojich super hrdinov a učte ich nové schopnosti. Nakreslite spolu komiks o svojich hrdinských dobrodružstvách. Podrobnejší návod nájdete tu.

Vymyslite si týždenné výzvy, ktorými pomôžete životnému prostrediu. Vyrobte si s deťmi nálepky, plstené medaily, magnetky alebo buttony/odznaky. Za každú splnenú výzvu získajú “odznak” ako pamiatku. Tajne im pripravte špeciálne odmeny za výnimočné činy. Nekupujte im vecné odmeny alebo sladkosti. Nechceme, aby deti robili dobré skutky za odmenu, ale aby boli hrdé na nezištnú pomoc. “Odznaky” sú zároveň pripomienkou, že majú schopnosť sami s trochou námahy prispieť k ochrane životného prostredia. Návody na ich výrobu a šablónu na sledovanie pokrokov nájdete tu a tu.

Príklady týždenných výziev:

- Každý deň dozrieť na to, aby doma papierový odpad skončil v nádobe na triedenie papiera.

- Každý deň zdvihnúť zo zeme aspoň jednu plastovú fľašu a hodiť ju do kontajnera na plasty.

- Nevypýtať si ani jednu malinovku alebo nápoj v plastovej fľaši, tégliku, ani v papierovom s plastovou fóliu.

- Celý týždeň sa starať o kvety.

- Prehovoriť každý deň jedného spolužiaka, aby hádzal plastový odpad do nádoby na recykláciu.

Týždenné výzvy môžete vymýšľať aj spolu. Zamyslite sa, čo by ste chceli doma zmeniť k lepšiemu, a nastavte si jednoduché úlohy, ktoré majú najväčší účinok, keď ich plníme alebo dodržiavame každodenne. Pomôžete deťom vytvoriť návyk a dodržiavať ho aj v budúcnosti.

Zahrajte sa s deťmi na detektívov. Hľadajte spolu v obchode rôzne druhy balení tej istej potraviny. Doma pátrajte po takom, ktoré najmenej zaťažuje životné prostredie. Ktoré obaly škodia najviac? Ktoré treba pred recykláciou prácne rozoberať na jednotlivé materiály? Podobne môžete pracovať s mapami a hľadať nádoby na recyklovaný odpad a zberné dvory, ktoré sú najbližšie k vášmu domu, alebo ich máte po ceste do školy, na krúžky, do práce, k starým rodičom atď.

Všetky environmentálne aktivity a zvyky skúste premeniť na hru.

Ak uvidíte znečistený park alebo miesto v prírode, vymýšľajte spolu, čo by mali tí ľudia urobiť inak. Napíšte im spolu list alebo nakreslite odkaz a zaveste ho na sociálne siete alebo pošlite do miestnych novín. Najlepšie sa učíme učením druhých a deti budú hrdé, že sú rozumnejšie ako nezodpovední dospeláci.

Buďte deťom príkladom!


Ako deti prakticky zapojiť a naučiť ekologicky zodpovednému správaniu v každodennom živote?

Odmietajte:

Skromnosť nie je dobrá len pre peňaženku, ale aj pre našu planétu. Čo nepotrebujeme, netreba vyrobiť z prírodných zdrojov, netreba spotrebovať energiu na výrobu a nemusíme to vyhadzovať ani recyklovať. Učte deti nepýtať si nové veci z chvíľkového popudu, ale premyslieť si, čo naozaj potrebujú.

Naučte deti hru na stroskotancov na pustom ostrove, kam si môžu zobrať len 10 vecí. Rozprávajte sa o dôvodoch, prečo si vybrali práve tieto veci. Vedia si niečo z toho vyrobiť z prírodných materiálov? Alebo z vraku lode/lietadla? Prečo si nevybrali iné veci? Čo keby bol tým pustým ostrovom váš byt/dom/záhrada/škola? Ktoré veci naozaj potrebujeme a čo máme navyše?

Naučte deti požičiavať si knižky z knižnice. Veľa z nich si prečítajú len raz. Ušetríte peniažky za nákupy a aj životné prostredie. Pri požičiavaní knižiek s deťmi prepočítajte, koľko detí si môže túto knižku požičať za rok, ak ste ju mali doma x dní. Koľko papiera sa tým ušetrí?

Redukujte a obmedzujte používanie materiálov, ktoré zaťažujú životné prostredie:

Pri nakupovaní zapojte deti do hľadania potravín, ktoré majú najmenej obalov.

Dajte deťom vypočítať, koľko malých džúsov sa zmestí do jednej litrovej fľaše alebo nápojového kartónu. Prázdne obaly môžete doma odvážiť a porovnať. Precvičíte si s nimi zároveň aj matematiku a názorne si ukážte, prečo je pre životné prostredie lepšie kupovať potraviny vo väčších množstvách. Keďže menej obalu znamená často aj nižšiu cenu za objem, môžete pridať lekciu z ekonómie. Väčší objem = menej obalu = nižšia cena + ochrana životného prostredia!

Pred nákupom hračiek, drobností, módneho oblečenia a vecí, ktoré nevyhnutne nepotrebujú, sa detí pýtajte, prečo ich potrebujú, koľko sa s hračkou budú hrať, koľkokrát si oblečú tričko a podobne. Skúste nájsť náhradu, ktorú budú skutočne používať, alebo obmedziť počet drobností, ktoré potešia, ale nepotrebujeme ich.

Pri nákupe sladkostí, keksov, bonboniér a podobných viackrát balených dobrôt doma celé balenie rozoberte a rozdeľte na dva taniere. Na jeden dajte sladkosti a na druhý všetky časti obalu. Čoho je viac? Viete nabudúce kúpiť niečo, čo má menej obalu? Viete si vyrobiť vlastné sladkosti a upiecť sušienky?

Spravte si na chladničke smetiarsky denník. Jeden mesiac si zapisujte, koľko plných smetných nádob ste vyhodili. Prepočítajte ich na objem alebo na hmotnosť. Do čoho sa zmestia? Koľko toho ako rodina vyhodíte za rok? Ako to viete zmeniť?

Znova používajte a opravujte:

Dávajte prednosť znovu použiteľným výrobkom. Ak máte na výber medzi produktom na jedno a viacnásobné použitie, nechajte deti porozmýšľať, koľko jednorazových výrobkov by ste museli zahodiť, kým by sa minul/pokazil odolnejší výrobok. Aká kopa odpadu by z toho bola? Dal by sa vôbec recyklovať?

Zapojte deti do čistenia sklenených nádob na zaváraniny a výroby vlastných etikiet zo starých časopisov a papierov. Uvarte spoločne lekvár a naplňte ich. Na zakrytie viečok použitie kúsky starých handričiek, obrusov alebo tričiek.

Pri nákupe vecí v obaloch sa detí pýtajte, na čo by sme ho vedeli použiť/čo by sme z neho mohli vyrobiť.

Vymyslite si s deťmi projekty výroby vlastných hračiek, napríklad domčeky pre bábiky, garáže pre autíčka, postielky pre plyšové hračky z krabíc. Použite pri tom čo najviac materiálov, ktoré by ste inak vyhodili. Pripomeňte deťom, že tieto hračky sú krajšie a lepšie, než plastové z obchodu, lebo sú ich vlastné, sú jedinečné a chránia našu planétu. A kedykoľvek si ich môžu upraviť, alebo vyrobiť nové.

Naučte deti prišívať si na oblečenie gombíky a záplaty. Z roztrhaných nohavíc môžete vtipnou a peknou záplatou vyrobiť jedinečné, na ktoré môžu byť hrdé.

Ak sa z oblečenia nepodarí vyprať škvrny, pomaľujte ho s deťmi fixkami alebo farbami na textil.

Vyrobte si s deťmi tašky na nákupy, prezuvky a športové potreby zo starého oblečenia.

Počítajte s deťmi, koľkokrát ste použili textilné tašky na nákup, namiesto tých plastových. Tašky “odmeňte za zásluhy” medailou v podobe nášivky, alebo na nie kreslite čiarky a “vyznamenania za ušetrené jednorazové tašky” priamo fixkou na textil.

Učte deti darovať, požičiavať a vymieňať si hračky, knižky a oblečenie, ktoré už nepotrebujú. Vysvetlite im, že šetria našu planétu.

Vysvetlite deťom, že kúpa vecí z bazáru nie je žiadna hanba. Tým, že si kúpime niečo, čo už niekto použil, no už to nepotrebuje, chránime našu planétu. Ušetríme ťažbu ďalších surovín a výrobu nových vecí, a to je záslužný čin!

Používajte znovu naplniteľné obaly a nádoby na drogériu a čistiace prostriedky.

Zoberte deti do bezobalového obchodu. Pred nákupom spolu premyslite, do čoho nakúpite a koľko potravín/čistiacich prostriedkov sa vám do prinesených obalov zmestí.

Trieďte:

Zapojte deti do výroby domácich nádob na triedenie odpadu. Pre menších môžete na nádoby namaľovať obludy z hry Garbage Gobblers, alebo z krabíc vyrobte koše-obludy. Na bok nádob alebo na chladničku zaveste zoznam vecí, ktoré budete do nádob hádzať. Píšte veci, ktoré naozaj vyhadzujete. Zoznam dopĺňajte podľa potreby.

Spíšte si veci, ktoré nemôžeme recyklovať a končia v komunálnom odpade a teda pôjdu na skládku. Uzavrite s deťmi tajný pakt, že ich budete kupovať a používať menej. Čím ich nahradíte, ak sa bez nich neviete zaobísť? Vypracujte spolu tajný plán na záchranu sveta pred odpadkami (aspoň) z vašej domácnosti. Raz za týždeň alebo pri každom vynášaní smetí sa s deťmi pýtajte, ako sa vám ho darí plniť.

Urobte zo stláčania PET fliaš, nápojových kartónov a plechoviek hru alebo súťaž. Kto ich stlačí naviac, alebo má najlepší spôsob stláčania?

Zapisujte si, ako často naplníte ktorú nádobu. Čoho vyhadzujete najviac? Čo sa dá z odpadu, ktorý vyseparujeme za týždeň, vyrobiť?

Pri nákupe nových vecí upozorňujte deti na výrobky z recyklovaných surovín, napríklad z recyklovaného papiera, športové oblečenie z PET fliaš a podobne. Budú lepšie chápať, že recyklovaním veci zázračne nezmiznú, ale vrátia sa do kolobehu používania.

Zorganizujte deťom exkurziu na skládku, do spaľovne alebo na výlet niekam, odkiaľ je na takéto zariadenie vidieť. Rozprávajte sa o tom, prečo by ste pri nej nechceli bývať. Zoberte si ďalekohľad a skúmajte, čo všetko ľudia vyhadzujú. Čo všetko je tam zbytočne a dalo sa to recyklovať?

Kompostujte:

Urobte si z kompostovania domáci prírodovedný projekt. Sledujte spolu dážďovky v záhradnom kompostovisku, alebo v domácom vermi-komposte. Sú to trochu iné domáce zvieratká, ktoré kŕmime bioodpadom. Urobte si dážďovkovú farmu. Keďže ich nevieme rozlíšiť, dajte dážďovkám hromadné meno. :) Sledujte, ktoré zvyšky zjedia rýchlejšie.

Domáci kompost použite na pestovanie rastlín. Sledujte, ako sa im darí.

Použite kompost na pestovanie domácej zeleniny. Zo zbytkov zeleniny vlastne pestujete nové jedlo!

Urobte si s deťmi domáce farmárske laboratórium. Zasaďte si dve rovnaké rastlinky. Jednu len polievajte a druhej pridajte do vody “kompostový čaj”. Je to šťava z kompostu - vaše domáce tekuté hnojivo. Alebo jej do substrátu zapracujte vyzretý kompost. Rastlinky spoločne sledujte a porovnávajte, ktorej sa darí lepšie. (Pozor na prehnojenie.)

Ak nemáte možnosť kompostovať, ale máte zvieratko, ktoré kŕmite odrezkami zo zeleniny (korytnačka, škrečok, zajačik, alebo chováte bylinožravce...), vysvetlite im, ako sa dá ich trus použiť ako hnojivo. Sú to vlastne živí recyklátori bio-odpadu.

Založte si na parapete alebo na balkóne dva väčšie kvetináče so zeleninovým záhonom. Zasaďte do každého fazuľu a polievajte ich úplne rovnako. Keď vyklíči a bude mať aspoň dva páry dospelých listov, do jedného kvetináča zahrabte za polievkovú lyžicu kompostu alebo trusu zajačika či morského prasiatka. Dobre ho prikryte zeminou. Spoločne porovnávajte, aký rozdiel je medzi rastlinkami po jednom alebo dvoch týždňoch.

Kompostovať môžu aj huby. Kúpte si v záhradkárstve vrecko s násadou hlivy ustricovej na pilinách alebo na slame. Môžete ju v chladnom a vlhkom počasí pestovat aj na balkóne. Sledujte s deťmi, ako huba rastie a postupne vyčerpáva živiny z pilín. Presne takto sa v lese skompostuje a rozpadne drevo zo spadnutých stromov! Po zbere úrody húb môžete vyčerpané piliny zmiešať so zemou v záhrade, pod záhonom kvetov, alebo ich rozsypať ako výživný mulč pod stromami.

Určite Vám už popri čítaní napadli vlastné projekty pre Vašu domácnosť. Dajte nám o nich vedieť!