Garbage Gobblers je neziskový vzdelávací projekt Táni Zacharovskej realizovaný pod hlavičkou štúdia Bored Monkey.

Téma ekológie a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu je deťom často podávaná ako súbor poučiek, zložitých termínov, zákazov a príkazov. O to viac to platí pre oblasť triedenia odpadov a ich recyklácie.

Hra Garbage Gobblers je pokusom využiť vzdelávací potenciál hier a nájsť hravú a zábavnú formu, ako podať tému odpadov, ich triedenia a redukcie prostredníctvom interaktívneho virtuálneho zážitku. Jej zámerom je nielen pomôcť deťom pochopiť, ako odpady škodia prírode a aké vieme recyklovať, ale mala by ich aj motivovať a dať im pocit, že osud planéty je aj v ich rukách a že na ich snahe záleží.

Webstránka garbagegobblers.sk je rozšírením hry o informácie o odpadoch, ich spracovaní a škodlivosti. Deťom by mali poskytnúť inšpiráciu a odpovede na otázku, čo vedia robiť ony samy, aby planéte pomáhali, tak triedením odpadu, ako aj inými aktivitami a hlavne zodpovedným prístupom k veciam, ktoré každodenne používajú. Dospeláci nájdu na textových podstránkach informácie a tipy, ako využiť hru pri domácom aj školskom vzdelávaní, triedení odpadu a pri spoločných aktivitách.

Dúfame, že Vás a Vaše deti hra a sprievodná webstránka oslovia a inšpirujú k zodpovednému spotrebiteľstvu a aktívnemu prístupu k ochrane životného prostredia. Niekedy na začiatok stačí maličkosť, alebo dokonca zhoda náhod:

Hra Garbage Gobblers vlastne vznikla ako prienik zámeru art direktorky, grafičky a hernej dizajnérky Táni priniesť deťom tému ekológie formou zábavnej počítačovej hry a snahy Táninho bulteriéra Chilliho vymámiť z jej kolegov čo najviac prezretých banánov a ohryzkov z jabĺk.

Kým Táňa vymýšľala zložitú strategickú hru o zvieratách a ľuďoch, psík Chilli si pochutnával na ovocí a kolegov za odmenu zabával svojimi trikmi a mrmľaním.

V smetných košoch okolitých kancelárií sa zatiaľ pomaly ale isto prestali kopiť zvyšky nechceného ovocia a zeleniny. Táňa si to všimla a vymyslela jednoduchú hru o triedení odpadu, v ktorej deti zachraňujú planétu tým, že kŕmia obludy, ktorým odpad chutí rovnako, ako chutí Chillimu alias Komposťákovi ovocie…

Mgr.art. Táňa Zacharovská, autorka projektu

Realizáciu hry Garbage Gobblers z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Odborným garantom jej obsahu je NATUR-PACK, a.s.

Vznik webových stránok garbagegobblers.sk po finančnej a odbornej stránke podporil NATUR-PACK, a.s.


Hra Garbage Gobblers získala v roku 2018 Čestné uznanie Ceny odpadového hospodárstva Zlatý Mravec.

Vzdelávací webový portál s tabletovou hrou Garbage Gobblers získal v roku 2020 Cenu odpadového hospodárstva Zlatý Mravec v kategórii Environmentálna výchova.