Ako využiť hru Garbage Gobblers doma:

Milí rodičia, starí rodičia, dospeláci!

Tabletovú hru Garbage Gobblers sme vytvorili, aby sme pomohli motivovať deti k ekologickej zodpovednosti a k triedeniu odpadu. Na to, aby deti naplno využili jej vzdelávací potenciál, však potrebujeme Vašu pomoc.


Deti si zapamätajú posolstvo hry najlepšie vtedy, ak zážitok z virtuálneho sveta hry prepojíme s reálnym svetom. A tiež vtedy, ak deti podporíme v tom, aby sa nad princípmi odpozorovanými z hry zamysleli a spojili si ich s každodennými aktivitami a svetom, v ktorom žijú. Môže to byť pri pomoci s nákupom, pri upratovaní kuchyne po príprave večere alebo pri rodinnej prechádzke do prírody, alebo pri iných bežných aktivitách.

Ako využiť hru Garbage Gobblers pri domácej ekovýchove?

Zahrajte sa tabletovú hru Garbage Gobblers. Link na stiahnutie nájdete tu.

Počas hry alebo po dohraní poproste deti, aby Vám vysvetlili, o čo v hre ide. Pýtajte sa:

- Čo sa s planétkou deje, keď na ňu dopadajú odpadky?

- Prečo sa planétke nedarí, keď na ňu dopadajú odpadky?

- Prečo na planétke rastú nové rastlinky, ak na ňu nepadajú odpadky?

- Ktorému gobblerovi chutí aký druh odpadu?

- Prečo je gobblerom zle, ak ich nakŕmime niečím iným?

- Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

- Prečo gobbleri vypľúvajú nové veci?

- Ako by mohli vyzerať iní gobbleri? Nakreslite gobblera, ktorému chutí tetrapak, batérie, elektroodpad, pneumatiky a podobne.

Pozrite si spolu encyklopédiu v hre. Vyzývajte deti, aby Vám opísali, čo sa s odpadom počas recyklácie deje a ako odpad škodí planéte. Legendu nájdete na podstránkach webu venovaných jednotlivým odpadom. Nájdete ich aj medzi materiálmi na stiahnutie tu.

Použite postavičky z hry na označenie nádob na triedený odpad:

Nakreslite a nalepte postavičky z hry Garbage Gobblers na koše a nádoby na triedený odpad, ktoré máte doma. Urobte aj z domáceho triedenia hru na kŕmenie odpadkožrútov. Ak ešte doma odpad netriedite, začnite tým, že si vyčleníte nádoby na triedenie plastov a papiera.

Pri menších deťoch si pomôžte postavičkami Gobblerov. Použite večne hladného a prieberčivého Komposťáka, Papieráka, Sklára, Plasťáka, Metalistu a Textiláka ako rozprávkovú reprezentáciu kontajnerov na triedený odpad. Nezabúdajte, že to nie sú kontajnery, ale živé obludy!

Vytvorte si zoznam vytriedeného odpadu na chladničku:

Na chladničku pripnite papier s postavičkami Gobblerov, ktorým chutí odpad, aký doma triedite. Napríklad, ak triedite bioodpad, papier, sklo a plasty, do hornej časti A4 spoločne nakreslite alebo nalepte postavičky Komposťáka, Papieráka, Sklára a Plasťáka. Oddeľte ich zvislými čiarami, čím vytvoríte stĺpce. Pod každú postavičku zapisujte alebo kreslite každý odpad, ktorý vytriedite. Zoznamy postupne dopĺňajte. Pomôžete deťom zapamätať si, čo kam patrí. Zároveň im pomôžete vizualizovať, aké druhy ste už “zachránili” pred smetiskom.

Ak chcete deti upozorniť aj na objem komunálneho odpadu a viesť ich k jeho obmedzovaniu, zaveste na chladničku alebo v blízkosti smetného koša ešte jeden samostatný papier. Nakreslite naň smetisko, alebo napíšte “skládka”. Zapisujte tu druhy odpadu, ktoré vhadzujete do zmesového alebo komunálneho odpadu. Po zaplnení papiera s deťmi porozmýšľajte, či by niečo z vyhodených vecí mohol zjesť niektorý z Gobblerov.

Zahrajte sa pri čistení prírody od odpadkov na gobblerov:

Ak sa rozhodnete spolu s deťmi čistiť park, okolie turistického chodníka alebo inú lokalitu od odpadkov, zahrajte sa s nimi na gobblerov. Na staré svetlé tričká nakreslite fixkami na textil postavičky gobblerov, ktorí žerú odolnejšie a zároveň najbežnejšie druhy odpadov. V prírode pravdepodobne natrafíte najmä na plasty, sklo a kovy, ktoré žerú Plasťák, Sklár a Metalista. Oblečte si spolu s deťmi gobblerovské tričká na vrchnú vrstvu oblečenia. (Sklárovi nezabudnite zobrať aj poriadne hrubé rukavice.) Počas hry každý zbierajte do vreca odpad pre gobblera na svojom tričku, ale nezabudnite aj na vrece na odpad, ktorý sa nedá recyklovať. Neskôr sa s deťmi porozprávajte, aké odpadky ste našli a čo by ste mohli odkázať ľuďom, ktorí ich vyhodili do prírody namiesto do smetných košov. Odfoťte svoje “úlovky” a podeľte sa s ich fotografiami na sociálnych sieťach, v škole, alebo ich pošlite gobblerom na našu stránku na Facebooku.

Využívajte gobblerov ako metaforu:

Gobblerov môžete používať aj pri zodpovednom nakupovaní. Napríklad pri nákupe potravín môžete s menšími deťmi diskutovať o tom, koľko sa z ktorého balenia naje Plasťák. Po príliš veľkej porcii ho môže rozbolieť brucho. Podobný prístup môžete využiť aj pri lákavých sladkostiach balených ako hračky okolo pokladní alebo pri drobných hračkách z plastu, s ktorými sa deti zahrajú len chvíľu.

Ušite si s deťmi hračky gobblerov:

Namiesto kupovania nových hračiek si s deťmi ušite hračky podľa postavičiek Gobblerov. Návody nájdete tu. Použite zvyšky látok alebo staré oblečenie, deky a podobne. Už samotnú výrobu hračky môžete použiť na vysvetlenie princípu recyklácie a šetrenia prírodných zdrojov a energie, ktoré by sa použili na výrobu hračky v továrni. Pri hre s hračkami nabádajte deti, aby vytvárali príbehy, v ktorých gobbleri hľadajú potravu, čistia prírodu a zachraňujú les, záhradu, park alebo sídlisko pred odpadom.

Vytvorte si doma gobblerov na zber menej bežných odpadov, ako sú batérie, žiarivky alebo náplne do domácich tlačiarní:

Ak doma používate elektroniku napájanú jednorazovými batériami, vyrobte si spolu s deťmi krabičku - gobblera elektrožrúta. Stačí, ak menšiu krabicu, napríklad od detských topánok, pomaľujete. V hornej časti vystrihnete ústny otvor na vhadzovanie batérií, prípadne aj žiaroviek. Na boky nakreslite, alebo nalepte ruky. Obludku umiestnite na poličku v detskej izbe alebo v sklade, zapájajte deti do výmeny batérií a žiaroviek a obludu spoločne kŕmte. Keď bude plná “až po uši”, spoločne batérie vyberte a odneste ich do predajne, kde ich zbierajú. Ak na krabičku na zber batérií napíšete dátum vhodenia prvej batérie, môžete sa spolu zamyslieť, za akú dobu ste ju naplnili. Spolu s deťmi vyhľadajte informácie o zložení jednorazových batérií a zamyslite sa, ktoré z nich by ste mohli nahradiť dobíjateľnými batériami. Viac tipov a návodov nájdete tu.